Kontakt

Adres:
ul. Przemysłowa 2
Luboń 62-030
Telefon: +48 61 893 37 31
Faks: +48 61 893 37 32
Dodatkowe informacje:

Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000104551, NIP 779-15-48-062, kapitał zakładowy: 286 000 PLN