Contact

Address:
ul. Przemysłowa 2
Luboń 62-030
Phone: +48 61 893 37 31
Fax: +48 61 893 37 32
Miscellaneous Information:

Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000104551, NIP 779-15-48-062, kapitał zakładowy: 286 000 PLN

Kar-Bon

Multichem

© 2014. All rights reserved